Pieter Stastok sr., oom van Hildebrand, ‘burgerlijk en van een vroeger eeuw’.

De beeldhouwer is er goed in geslaagd het stijve, burgerlijke karakter van Statok weer te geven. Het lijf is een rechte kolom zonder veel detaillering. Het onderdanige hondje onderstreept hier zijn karakter.

Een ijdel gezinshoofd, die niet met de tijd meegegaan is. Als rentenier zou hij van het leven kunnen genieten, maar in plaats daarvan laat hij zich regeren door de klok. Allerlei automatische handelingen, die vroeger ooit zinvol waren, beheersen zijn leven. Zelfs in zijn taalgebruik is hij voorspelbaar. Een bekend geworden stereotiepe zegswijze ‘al zeg ik het zelf, komt van hem.