In 1993 werd de Stichting Hildebrandmonument opgericht met als doel het monument te herstellen. De stichting heeft inmiddels de naam gewijzigd en heet nu Stichting Beeldengalerij Haarlem.

Secretariaat: Crayenesterlaan 16, 2012TK Haarlem Tel: 06 – 531 82 004 

Bestuur:

Jaap van Zetten, voorzitter; Harry Custers, penningmeester; Hetty Raams, secretaris, Lex Rietveld, Huib van Santen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen honorering voor hun werkzaamheden, anders dan vergoeding voor gemaakte kosten.

Doelstelling Stichting 

Het aantrekken, beheren en besteden van fondsen en andere financiële middelen bestemd om te worden aangewend voor het stimuleren en bevorderen van beeldende kunst in de openbare ruimte in Haarlem, in het bijzonder in de Haarlemmerhout en omgeving.