Stil en gesloten in gelaatsuitdrukking en houding. Met ernaast haar trouwe hond Diaan. Van alle beelden geeft dit beeld het meest een gevoel van architectuur. De stijl van de Amsterdamse School is in dit beeld goed herkenbaar. Goed zichtbaar zijn de horizontale haklijnen die het oppervlak diepte geven.

© Floriaan Ganzevoort