Stil en gesloten in gelaatsuitdrukking en houding. Met ernaast haar trouwe hond Diaan. Van alle beelden geeft dit beeld het meest een gevoel van architectuur. De stijl van de Amsterdamse School is in dit beeld goed herkenbaar. Goed zichtbaar zijn de horizontale haklijnen die het oppervlak diepte geven.

Grootmoeder Kegge vormt in de parvenu familie Kegge een gunstige uitzondering. Zij is een verstandige vrouw, die haar oude eenvoud bewaard heeft. Zij doorziet het oppervlakkige leven van haar familie en leidt daarom een teruggetrokken leven met haar hond Diaan. 

© Floriaan Ganzevoort