Het herstel konden we betalen dank zij veel giften van Haarlemmers en dankzij bijdragen van veel fondsen. 

Voor onderhoud hebben we nog geld nodig. U kunt daaraan bijdragen.

Uw gift is aftrekbaar

Wij hebben de Culturele ANBI status van de fiscus gekregen (algemeen nut beogende instelling). RSIN nr 852402363. Dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. 

Op de site van de belastingdienst kunt u dit nalezen en ook controleren dat wij zijn erkend als culturele ANBI.

Een financiële bijdrage leveren?

U kunt uw gift overmaken op rekening NL64 RABO 0178 0986 63 tnv Stichting Hildebrandmonument.

Periodieke gift

Voor een periodieke gift aan een culturele ANBI geldt geen drempelbedrag. U mag de gift verhogen met 25% in uw aangifte. U moet dat wel 5 jaar lang jaarliojks hetzelfde bedrag overmaken en de periodieke gift vastleggen in een simpele overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Hildebrandmonument | info at hildebrandmonument.nl